شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر

pasargad2797

+ اگه گفتين چيه:تو سفيد و مثل برفي من سياه و سر شكسته تو به زير و من به رو تو نجنب تا من بجنبم هر كي گفت جايزه ميدم
pasargad2797
جوابش يه چيزيه همون رو بهت تقديم ميكنم
pasargad2797
نخواسي هر چي گفتي
pasargad2797
Madad va kaghaz
pasargad2797
Ey bahoosh az koja gofti
mp3 player شوکر
pasargad2797
رتبه 0
0 برگزیده
127 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top