شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ از اين هفته تو تلوزيون و راديو بيننده و شنونده برنامه هائي ميشيم كه در اون دكترها از فوايد بيكران 18 ساعت گرسنگي و تشنگي برامون ميگن خدا به خير كنه
pasargad2797
من گفتم تلوزيون اينجا ولمون كنين
پاسارگاد جان دوستت دارم اما با فيدت اصلا موافق نيستم .. روزه دست شستن از نيازهاي جسمي و روحي و غلبه بر هواهاي نفساني و پالايش روان و تفکر و راهي پله پله تا خداست
pasargad2797
بهترينها و شهد عزيز دوستون دارم اين متن را نوشتم كه شوري بينگيزم اگر نه من موافق حرفاتونم من را هم دعا كنين
ساعت دماسنج
pasargad2797
رتبه 0
0 برگزیده
127 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top