شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

آموزش پیرایش مردانه اورجینال
+ ايا تاكنون به كعبه زرتشت در نقش رستم رفته ايد و شباهت كعبه زرتشت و ائين حج زرتشتيان در زمان هخامنشي را با حج مسلمانان را ميدانيد چشمه مقدس و اب زمزم سنگ زدن بر شيطان ودر زرتشت سنگ زدن بر اهريمن و ....
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
pasargad2797
رتبه 0
0 برگزیده
127 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top