شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ اين پيام رسان چش شده از كار نيفته من اين دوستهاي خوب را از دست بدم اينها نباشند من ديگه با كي كلكل كنم
mp3 player شوکر
pasargad2797
رتبه 0
0 برگزیده
127 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top