شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ Diyanate ma eyne siyasate mmast va siyasate ma eyne diyanate mast bardashte shoma chiye bade salha
همه چيز شما مثل همه!!!!!!!!!!!!!!!!
هلوع♥
Nnesfe shabi ajab soalaye fani i miporsina shoma........ :-/ d
آخه دين شما كجا سياست شما كجا؟
اگه ديانت شما عين سياستتونه بايد با آمريكا مذاكره كنين
pasargad2797
سياست يعني دروغگوئي و نيرنگ سياست يعني عوض كردن موضع و رفتار طبق شرايط روز ولي دين يعني انسانيت يعني پاكي يعني راستگوئي به همين دليل دين بايد از سياست جدا باشد چون اولين قرباني ان دين ميباشد كه ديديم اسلام چگونه در بين جوانان محبوب است لطفن واقع بين باشين و يه نگاهي به جامعه بكنين و سر را از زير برف بيرون بياوريم
درب کنسرو بازکن برقی
pasargad2797
رتبه 0
0 برگزیده
127 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top